HISTORIE

Na konci 19. století došlo s rozvojem průmyslu k zakládání organizací a spolků s cílem jednotně vytvářet přijatelné sociální podmínky pro dělníky vznikajících továren. Na Moravě vznikla v té době řada vzdělávacích „besed“ s názvem Svornost v Bosonohách, Boskovicích, Tuřanech i jinde v roce 1898.
Aktivní činnost Svornosti v Bosonohách je zaznamenána v pamětech pana Zdeňka Svobody až po roce 1904, kdy se v hospodě u Čoupků začala hrát divadla za vydatné podpory troubského kaplana P. Kremláčka. Druhou důležitou činností spolků té doby bylo cvičení – tělocvičné obory spolků vznikaly od roku 1907. Silný protináboženský tlak v Sokole vedl v roce 1909 k založení samostatné tělovýchovné organizace Orel. Činnost spolku Svornost v Bosonohách ustala v době 1. světové války a roku 1922 byl spolek zrušen.
Snahy o vybudování vlastního objektu pro činnost Orla vedly v roce 1928 k založení Spolku katolického domu a orlovny v Bosonohách, jehož stanovy jsou velmi podobné stanovám Svornosti z roku 1898. Tento nový spolek koupil v roce 1930 od manželů Lukáškových pozemek s domem u státní silnice v ceně 90 000 Kč s cílem postavit na něm orlovnu. V roce 1938 byla provedena částečná demolice (zůstala dnešní restaurace) a byla přistavěna nová Orlovna, jež byla dokončena v roce 1939. V roce 1950 byla orlovna zcizena a v roce 1951 se spolek musel sám zrušit.
14. 11. 1990 byl spolek za účasti pamětníků znovu obnoven. V roce 1995 byla orlovna vrácena původnímu majiteli a budovateli. V roce 1998 valná hromada Spolku katolického domu a Orlovny v Bosonohách rozhodla o změně názvu na Svornost Bosonohy, pozdější Občanské sdružení Svornost Bosonohy, od roku 2016 Svornost Bosonohy z. s.

Historie v datech
23. 1. 1898 v obci založena Vzdělávací beseda Svornost, která sdružovala katolicky smýšlející občany a zvláště mládež v rámci čtenářské, vzdělávací, společenské a později i tělocvičné činnosti, jako reakce na sílící protináboženské tlaky v Sokole i v politických uskupeních
1915 spolek pozastavil činnost v důsledku války
22. 5. 1928 zakoupení domu a pozemků od Rudolfa a Anežky Lukáškovými, továrníky v Trenčíně, v ceně 90.000 Kč spolkem KdaOvB
25. 5. 1928 založení Spolku Katolického domu a Orlovny, zaps. spol. s r.o. v Bosonohách
19381939 po částečné demolici stávajícího objektu výstavba nové orlovny
30. 11. 1941 zakázána činnost Čsl. orla, v Bosonohách pokračuje jen Spolek Beseda s kulturní činností
23. 5. 1950 rada Krajského národního výboru rozhodla o převodu majetku na ČOS dle § 9 zákona č. 187/1949Sb.
31. 3. 1951 zaniká spolek Beseda na základě usnesením valné hromady a veškerý majetek předán Československé obci sokolské. Likvidátoři spolku předali majetek a účetní aktiva v hodnotě 419.543,80 Kčs (z toho pozemky a objekty, nemovitý majetek v hodnotě 312.500 Kč) a závazky 202.559,15 Kčs (z toho 188.228 Kčs hypotéka u záložny v Bosonohách)
14. 11. 1990 znovuobnovení činnosti spolku
29. 12. 1993 Krajský obchodní soud v Brně rozhodl, že TJ Sokol Bosonohy jako nástupnická organizace Československé obce sokolské musí vrátit majetek původnímu majiteli
27. 2. 1995 Vrchní soud ČR zamítl odvolání a potvrdil rozsudek Krajského soudu v Brně
1998 přejmenování na Svornost Bosonohy
2007 přejmenování na Občanské sdružení Svornost Bosonohy
Do výboru byli jmenováni Ludvík Bárta, Jindřich Čoupek, Helena Koudelková, Eva Horáčková, Jan Dominik, Karel Gallina mladší, Jiří Musil, Jiří Žižkovský, Pavel Juráček starší.
2016

2017

přejmenování sdružení na Svornost Bosonohy z. s.

Zvolen nový výbor Svornosti – Ludvík Bárta, Miroslav Čoupek, Drahomíra Medová, Helena Koudelková, Petr Juráček. Další členové pracující s výborem Jindřich Čoupek, Ctibor Pelikán, Kristýna Bártová, Pavel Juráček st.