HISTORIE

Historie Bosonožské orlovny v datech

Katolický dům a orlovna – od budování po současnost

Hostinec u Čoupků byl pro činnost malý, proto bylo hledáno nové místo. V roce 1928 byl ustanoven Spolek pro postavení Katolického domu a orlovny, jeho stanovy jsou velmi podobné stanovám Svornosti z roku 1898. Členové spolku byli aktivními Orly.
V noci 22. 5. 1928 byl zakoupen spolkem dům a pozemek od Rudolfa a Anežky Lukáškových, továrníky v Trenčíně v ceně 90 000 Kč. 

Koupě byla rychlá, o pozemek měli zájem i další.
Původní dům byl v prostorách nalevo od vstupní haly současné orlovny malý sál byl na části plochy dnešního sálu. Orli vykáceli několik stromů odstranili příčky v místnostech, na spodní zahradě vybudovali hřiště. Na budově byl nápis: “S Bohem počni každé dílo, podaří se ti až milo.”

13. 8. 1938 (1937?) proběhlo slavnostní kopnutí do staré orlovny, začalo budování Katolického domu a Orlovny. 

 Úryvek z publikace Rudolfa Kuby Paměti na jednotu Československého orla v Bosonohách:

V sobotu 13. srpna 1938 vyšel od vodojemu průvod nadšené mládeže s hudbou a po příchodu do zahrady před orlovnou za všeobecného jásotu učinil br. Oldřich Skoupý symbolický první kop do staré orlovny. Pak proběhla dožínková slavnost a následující dny se dali všichni do práce. Do zimy byla orlovna pod střechou a z jara se prováděly dokončovací práce. Už v lednu se zde ale konal ples Lidové jednoty a sál byl bohatě zdoben.

Stavba byla hotova na jaře dalšího roku. Na fasádě do ulice Pražská byly dva nápisy – Církvi a Národu.

15. 12. 1948 sál úředně uzavřen pro havarijní stav stropu, z důvodu nadměrného průhybu (max 11cm).

V roce 1945 byl vypracován návrh na zdvižení stropu a zajištění statiky v ceně 75 000 Kč

V lednu 1950 proběhla montáž pomocných vzpěracích trámů pod stropní konstrukci v ceně 28.000 Kčs.

V roce 1983 proběhla rekonstrukce elektrických rozvodů.

V roce 1992 plynofikce a ústřední topení.

V roce 1997 úpravy interiéru a sociálního zázemí restaurace.

V roce 2 000 proběhla reknstrukce osvětlení sálu.

Rok 2003 – Proběhla výmalba sálu, na podzim se začíná s přípravou dalších zásadních oprav orlovny, do vedení Svornosti se dostávají mladší zájemci i z řad zastupitelstva Miroslav Čoupek a Petr Juráček. Společně s Ludvíkem Bártou a Jindřichem Čoupkem, Pavlem Juráčkem starším plánují rekonstruzkci záchodů a dalšího. V tomto roce se nepodařilo proinvestovat dotaci z rozpočtu MČ Brno-Bosonohy, což přineslo nemalé rozčarování na všech stranách.

Rok 2004 – V průběhu jara vznikají projekty na vybudování kanalizace a záchodů. Tento problém byl podpořen faktem, že při budování kanalizace na ulici Sedla bylo zřizeno jen jedno přípojné místo – ve dvoře pod orlovnou. Záchod pod jevištěm tak přestal fungovat.
V červnu byly započat práce na vybudování záchodů v prostorách přísálí. tento prostor byl oproti sálu vyvýšen o cca 20 cm – byl skopáno. V průběhu letních prázdnin proběhla po letech velká práce na orlovně s podporou mládeže. Několik týdnů zde pracovalo až 10 lidí, většinou studenti ve věku 15-22 let. Byl snížen prostor přísálí a šaten. Podél bydovy byl vyhlouben výkop až k zábradlí nad hřištěm, hloubka cca 90 cm. V zemi jsou dvě plastové trubky pro splaškovou a dešťovou kanalizaci. U zábradlí byla vykopána šachta o průměru 1,2 m, hloubka 2,5 m. Bylo vyklizeno horní i spodní hřiště, které do té doby bylo téměř nepřístupné.
Na konci srpna započala obnova fasády do ulice Pražská.
Na podzim při bouřce spadl kaštan, který stál kousek od studny na nádvoří. prý jej vítr vytrhl ze země a strom spadl na dvůr sousedního domu.
Pavel Juráček ml. vyrobil a osadil posuvné dveře do přísálí.
Při výkopech byl zaveden odpad do dnešní kuchyně – nápad Marie Juráčkové.
V průběhu roku bylo proinvestování cca 500 000 Kč.

Rok 2005 – V orlovně proběhla v pátek 1. 7. primice našeho rodáka, Křemílka a divadelníka Jindřicha Čoupka. Slavnostní mše byla připravena v prostorách pod školou, déšť nás však přesunul do sálu orlovny, kde bylo opět plno.
V průběhu roku se nám podařilo natřít všechna okna v sálu, dveře a dalších prvků. Obložili jsme stěnu se sousedem dřevěnými hranolky. Byl pokácen kaštan na místě současného posezení, vybetonovány základy pro stojky. Na parkovišti byly osazeny obrubníky z pražců, pan Dunovský nám navozil zeminu z horního hřiště, u parkoviště jsme zasadili keře. Byl odkopán plot a zídka u lípy před orlovnou. Proběhl nátěr fasády a výměna částí rýn a svodů. Do kuchyně byla instalována linka. Před vstupem do orlovny byla zbourána zídka. Na horním hřišti byly osazeny sloupky pro plot.

Rok 2006 – Další zvelebování orlovny. Vytrhání obložení kuchyně, osekání a znovuomítnustí. Výstavba příčky v kuchyni jako prostor pro zázemí plesů a dalších akcí (chladná část kuchyně). V sálu i dalších prostorách byly instalovány závěsy vínové barvy – Marie Černá, Drahomíra Medová, Veronika Křivánková.
Na galerii bylo instalováno okno pro oddělení od sálu.
Ve sklepě byl odstraněn nefunkční záchod, probíhají další úpravy kulisárny – Ludvík Bárta se svými pracovníky.
V průběhu prázdnin byly rýny, svody a veškeré oplechování natřeno šedou ochrannou barvou, proběhla oprava plechové střechy na jevišti a nad přísálím – rozpíchané od bodců ze stavění máje, často zatékalo.
Další budování spodního hřiště – odvežení štěrku, vybudování obvodových základů (pro další účely nevyužito), postavení opěrné zdi mezi spodním a horním hřištěm. Srovnání horního hřiště, založení cest, opěrné palisády, vysetí trávy – studentská praxe Standy Vlacha.
V sálu jsme tmelili a natírali nosníky opěrného systému stropu.

Rok 2007 – Tento rok byl pro naši orlovnu opravdu přelomový. Díky souhře Božího řízení, štěstí i přičinlivosti mnoha lidí se podařila obrovská věc, na kterou se čekalo od postavení budovy!
Díky pomoci Jihomoravského kraje jsme získali dotaci na vybavení klubovny – galerie, oprava podlahy, nákup židlí a stolů.
Díky dotaci MČ Brno-Bosonohy jsme nakoupili zateplovací vatu do nového stropu sálu.
Díky zásadní dotaci Jihomoravského kraje jsme mohli začít řešit statické zajištění sálu a výměnu stropu. Práce se rozběhly již v dubnu, kdy jsme brigádnicky zajistili navezení prosívky na povrch spodního hřiště.
V květnu jsme započali s odstraněním suti a betonu na podlaze půdy – jednalo se o 10 cm vrstvu, která sloužila jako izolace. Dohromady cca 45 tun materiálu jsme navozili do shozu a do kontejnérů. Od června byla orlovna uzavřena. Po vyčištění půdy (náročné bylo vození sutě po vyvýšených trámech) jsme zakryli parkety a začali strhávat heraklitový podhled. Z meziprostoru (záklopu) se na nás sypala škvára! Děs! První zásek do stropu provedl Roman Koutný z Troubska. Po stržení heraklitu jsme odřezali spodní záklop, to vše z pojízdného lešení. Následně firma Brestt vybudovala 4 betonové nosníky na půdě a tyto prošroubovala s nosnými trámy. Následovala postupná demontáž vnitřních vzpěr – zajištění statiky sálu z roku 1950 a vyčištění stropu, oprava fošen na půdě. Strop byl díky nosníkům zvednut o průhyb pomoci závitových tyčí. Následovalo vytvoření nového podhledu – ze sádrokartonových desek, zateplení 20 cm minerální vaty. Dle pamětníků již po 2. světové válce byl zakoupen materiál na opravu již tehdy nevzhledného heraklitu. Orlovna však byla zcezena a opravy neproběhly.
V průběhu léta jsme přistoupili k rekonstrukci rozvodů topení – zavedení trubek do zdi podél ulice Sedla – zeď srdnatě prosekal Jakub Vaštík – šarm cihel. Současně probíhala kontrola střechy, oprava oplechování, zamazání hřebenáčů. Na konec byl nově vymalován, na počest těmto pracím byl nad portálem napsán nápis AMDG MMVII.
Již delší dobu se řešilo zajištění jeviště pro divadelní účely. Proto současně divadelní spolky Křemílek a ADS Křemen vybírali finance na novou oponu. V září se podařilo instalovat novou oponu, harklekýn, zadní výkryty – vše v ceně cca 100 000 Kč – vše většinou z darů a dobrovolných vstupných.
Proběhl nátěr podlahy v sálu a vyznačení lajn pro sport. Na jevišti jsme zprovoznili propadlo.
Toto velké úsilí bylo představeno veřejnosti v sobotu 23. září. Před zhruba 200 účastníky byla slavnostně otevřena opona – pásku přestřihli významné osobnosti: Ludvík Bárta (předseda spolku), Alois Hlinecký (dlouholetý divadelník), Drahomíra Medová (místostarostka a členka spolku), Šárka Fenyková (scénáristka, režisérka a herečka), Miroslav Čoupek (renesanční muž moderní doby). Proběhla ukázka historie divadelní tvorby v orlovně, zahrál heligonkář Lambert Prukner. Na závěr jsme si připili pamětní sklenicí Otevřela se nám opona 2007. Oslava byla velkolepá, zasloužená a důstojná.
25. března proběhla valná hromada sdružení.
Celkové náklady v tomto roce překročily 650 000 Kč, které jsme hradili i díky různým půjčám našich příznivců.
Na sklonku roku se uskutečnilo první Bosonožské besedování s bosonožským rodákem, brněnským biskupem Vojtěchem Cikrlem a hejtmanem Jihomoravského kraje Stanislavem Juránkem. Akci inicioval a moderoval Vladimír Koudelka.

Rok 2008 – Ani v tomto roce opravy nekončí. Díky dotacím se proinvestovalo přes 500 000 Kč. Správcem orlovny se stává Jindřich Čoupek, který zajišťuje základní chod, drobné opravy, vede kalendář akcí, předává klíče, řeší pronájmy, topí, uklízí. Na konci roku 2007 odchází z kuželny kuželkáři. Uvolněné prostory jsme pronajali. V průběhu prázdnin byla vyměněna okna v sále. V prosinci pak vstupní dveře do orlovny ze dvora. Na galerii byla vytvořena kancelář a pronajata.
Nově byly rozvedeny odpady z kanceláře v suterénu + napojen záchod na galerii pro kancelář a další pro klubovnu. Klubovnu obývá skautský oddíl Fénix pod vedením Zory Pospíchalové.
Divadelní spolky díky podpoře diváků i dotaci MČ Bosonohy zainvestovali do vybavení divadelním osvětlením jeviště – nové rampy v sálu, pevné osvětlení na jevišti.
Proběhla další kola Bosonožského besedování. Orlovnu tak navštívily známné osobnosti – Roman Onderk a Richard Svoboda (primátor a bývalý primátor brna). Doprovod zajistili páni muzikanti z orchestru Gustava Broma – Tibor Lenský a Jaromír Hnilička. Na dalším setkání se sešla radka Kovaříková (rodačka z Bosonoh a trojnásobná mistrině světa v krasobruslení) a Oldřich Machač (trojnásobný mistr světa v hokeji), doprovod zajistil frontman kapely Kamelot Roman Horký. Další setkání bylo o Josefu Masopustovi (nejlepší fotbalista Evropy v roce 1962, trenér mistrovské Zbrojovky), dále Karel kroupa (fotbalista a rodák z Bosonoh), Karel Jarůšek, Karel Kohlík a Roman Pros. Hudební doprovod zajistili hudebníci Synkopy 61 a domáci MADMEN. Poslední besedování bylo se Stanislavem Juránkem, Michalem Haškem (bývalý a současný hejtman kraje).
Orlovnu využívá škola, školka, závody a trénink modelářů s autíčky, hraje se zde volejbal, florbal, nohejbal, stolní tenis, cvičí se aerobic, cvičení s dětmi. V průběhu roku se konají divadla, plesy, další společnské akce, soukromé oslavy a svatby.

Rok 2009 – Po dalším budovatelském roce přišel zasloužený odpočinek a šetření financí. Proběhl nákup nových židlí (modré, polstrované s kovovou kostrou). V kuželně byly vybudovány další místnosti jako sklady. Kulisárna se rozšířila o část kuželny, instalace nových oken v suterénu. Nově můžeme kulisy ze sklepa vynášet oknem na ulici Sedla. Nová dlažba v kulisárně, opravy omítek a výmalba. Výstavba přístřešku vedle orlovny – posezení pro návštěvníky. Dokoupno další osvětlení jeviště (dohromady za více než 120 000 Kč).
Vybudováno dětské hřiště – prolízačky, houpačka, lavičky, odpadkový koš. Zároveň byla instalována lavička před garáží (později pro velký nepořádek odstraněna).

Rok 2010 – Díky dotaci se podařilo vyměnit okna na jevišti. Proběhl nákup dalších 70 židlí + dodávka nových stolů. Před lípou jsme osadili nástěnku pro propagaci akcí orlovny i jiných. Na galerii se opravila elektroinstalace.

Rok 2016 – Proběhla výměna plynového kotle a rozvodů v suterénu, nové vstupní dveře do sálu, zkapacitnění WC o jeden dámských záchod.
V kulisárně byl vybudován záchod pro divadelníky.

Rok 2017 – Na základě havarijního stavu proběhlo snesení soch orlů, úprava vstupu do hospody – nové obklady.

Rok 2018 – leden – uzavřena hospoda, hledání nového nájemníka
Článek Bosonožský zpravodaj říjen 2018
Proměny Bosonožské orlovny
Co se v ní děje? Jak to, že není otevřena restaurace? Co se tam staví?
Ano, během posledních měsíců se toho v orlovně děje mnoho, proto chceme nejen Bosonožáky, ale i všechny uživatele orlovny informovat o připravovaných změnách.
V dubnu proběhla v orlovně veřejná schůze spojená s prohlídkou všech prostor a diskuzí o tom, kam se má orlovna dále ubírat, co v ní chceme mít. Je totiž klíčová pro setkávání lidí nejen z Bosonoh. Je na dobrém místě a nabízí různé možnosti využití. Na základě připomínek a námětů pak vedení Svornosti Bosonohy (majitel orlovny) připravilo postupné kroky k dalšímu zvelebování areálu. Mezi hlavní body patří nové zprovoznění restaurace, vybudování malého sálu nad hospodou, úprava dvora opravy a zkvalitnění zázemí pro kulturní a sportovní akce, zpřístupnění hřiště pod orlovnou a zamezení řádění vandalů.
Restaurace
Zkraje tohoto roku stávající nájemce ukončil z ekonomických důvodů provoz restaurace a po více než 20 leté dobré spolupráci tak zůstal celý prostor prázdný. Je bohužel ve stavu, který dnes již nevyhovuje provozně ani hygienicky. V současnosti probíhají vyklízecí práce a odložená údržba a opravy. Cílem je nabídnout prostory zájemci, který obnoví možnost občerstvení při kulturních akcích a nabídne návštěvníkům příjemné prostředí.  Další nápady a návrhy přináší zájemci v rámci výběrového řízení – výzva je na stránkách orlovny i na vývěsce. Chceme, aby orlovna žila, nebyla po setmění tmavým koutem Bosonoh, aby návštěvníkům nabídla příjemné prostory a kvalitní služby.
Malý sál – „Malá scéna“
Díky dlouhodobým plánům zaměřeným na mládež a také dotacím, darům a trvalému úspornému hospodaření jsme letos zahájili nástavbu orlovny v prostoru nad restaurací. Vznikne tam malý sál („Malá scéna“) s vlastní kuchyňkou a sociálním zázemím o ploše cca 100 m2, který bude určen pro menší divadla, přednášky, sport i soukromé účely, pro skauty, seniory a další zájmové skupiny. Otevře se tak nová možnost využití orlovny pro více akcí zároveň.
Akustika sálu
V současné době v orlovně hrají 3 domácí divadelní spolky, vzniká čtvrtý. Zároveň se zde konají představení školy, plesy, akce městské části, svatby, oslavy. Hraje se zde však stolní tenis, nohejbal, florbal a další. Sál jako takový má však velmi špatné hlukové vlastnosti – velký dozvuk dělá vrásky všem zvukařům, ale i běžným uživatelům, všem nám. I proto jsme zažádali o dotace a díky podpoře zastupitelstva Bosonoh a příspěvku města Brna začínáme připravovat instalaci nových závěsů a akustických panelů na stěnu pod galerií. Vnímáme areál orlovny jako dar a zároveň závazek od našich předků, jako místo, kde se již 80 let konají významné akce Bosonoh. Uvědomujeme si zodpovědnost a nadšení, s kterým byla orlovna ve třicátých letech 20. století svépomocí postavena a po celou dobu sloužila všem občanům. Děkujeme za vaši podporu.
Za Svornost Bosonohy Ludvík Bárta, Mirek Čoupek a Petr Juráček

Rok 2019 – Instalace akustických panelů a nový závěs na stěnu pod galerií.
Nové záchody místo salonku hospody – potřeba zkvalitnit toalety pro celý areál orlovny, nedostačující záchody u šaten, vybudování nového sociálního zázemí, vstup z hlavní chodby, náklady přes 600 000 Kč. Další dostavba malé scény – podhledy, elektroinstalace, osazení oken, omítky.
Vstupní hala a schodiště na galerii – oškrábání omítek, přefajnování, výmalba, pod schody příprava úklidové místnosti.
Slavnostní otevření nových záchodů – na pohádce a na Plese v orlovně v lednu.
Další úprava malé scény – podhledy, výmalba, izolace střechy.
Uzavření provozu z důvodu epidemie koronaviru.

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

A proč se orlovna jmenuje orlovna, když ji dnes nespravuje Orel, ale spolek Svornost Bosonohy? Již před výstavbou bylo smluveno, že sál a přilehlé pozemky budou sloužit nejen Orlům, ale i celé společnosti. Název jsme tedy zachovali jak z historických důvodů (jde o odkaz našich předků), tak i z důvodu, že orlovny v ČR neslouží pouze určité skupině lidí, ale jsou otevřeny všem. A naše orlovna v tom není výjimkou.