HISTORIE

Divadelní spolky a hraní divadla v Bosonohách má svou dlouholetou tradici – více než 100 let se hrají divadla – nejprve po hospodách a od roku 1939 v nové budově orlovny.

Podrobnější text (se seznamem her) ke stažení zde

Citace z almanachu Miroslava Kazdy Ochotnické divadlo v Bosonohách:
Na konci 19. století se v Bosonohách začalo provozovat ochotnické divadlo zásluhou nadučitele Jana Hejla, který se svými žáky za nepředstavitelných obtíží secvičoval různá divadelní představení. V roce 1909 se ustavují tělocvičné jednoty Sokol a Orel, které se také ujímají divadelních kulturních aktivit. Divadelní hry se většinou hrály v hostincích u Čoupků a Brücknerů.

Sokoli sehráli v období od roku 1909 do roku 1941 desítky her – např. Vojnarka, České srdce, Její pastorkyňa, Gazdina roba a jiné. Za všechny herce obce sokolské je třeba jmenovat alespoň některá jména divadelních ochotníků: Miroslav Neubauer, Alois Kubinger, Tomáš Dočekal, František Kroupa, Cecilie Vališová, Marie Stýbková, Ladislav Pavlát.

Orli během této doby nacvičili také množství her, jejich činnost ukončil až osudný rok 1948. Z jejich repertoáru: Ta naše písnička česká, Lumpacivagabundus, Pomněnky, Děvče z přístavu a jiné. Předními postavami byli Rudolf Kuba, Metoděj Škvařil, Stanislav Gabriel, Karel Kuba, Jan Bartl a jiní.

Období od 50. let 20. stol až po rok 1976 bylo velmi divadelně pestré. Nejprve je to soubor Mír, dále hry nacvičené Jaroslavou a Antonínem Špačkovými, Emilií Kalodovou (Lucerna, Vesnin hřích, Princezna Pampeliška).

Postupně se výrazně projevuje vliv mladších herců a jejich touha po moderním pojetí divadla jak po dramaturgické stránce, tak i po hudebním pojetí – Těžká Barbora, Nebe na zemi, Sto dukátů za Juana, Teta z Bruselu, Golem, Charlesova teta, Na tý louce zelený, Ostrov milování, Mamzelce Nitouche, Perly panny Serafinky a jiné. Mezi významné herce této doby patří Alois Hlinecký, Jindřich Čoupek, Marie Šrutková, Rudolf Smečka, Miroslav Kazda, Vladimír Boehm, Jaroslav Švestka, Dagmar Pazderová a další. Poslední hrou této generace byla v roce 1976 hra Uličnice.

Začátkem devadesátých let nastupuje nová generace, která je podporována mnohými dosud žijícími divadelními předchůdci. V roce 2009 máme v Bosonohách 3 divadelní spolky, které se skládají z herců z Bosonoh, Troubska, Ostopovic, Střelic, ale i z širšího okolí. Mnozí herci vystupují ve všech spolcích dohromady. Každá skupina lidí se snaží o trochu jiný typ her, přesto panuje mezi těmito divadelníky velké kamarádství a spolupráce – divadelní duch je spojuje. Společnými silami a díky finanční pomoci diváků a sponzorů se postupně daří vylepšit divadelní zázemí v orlovně – v roce 2007 byla zakoupena nová opona a výkryty, v roce 2008 a 2009 proběhla rekonstrukce divadelního osvětlení a znovuvybudování kulisárny ve sklepě pod jevištěm, která sloužila již jejich předchůdcům. Díky těmto opravám a mnohým zkušenostem vznikají další akce na podporu divadla v Bosonohách. Jednou z nich je i organizování Divadelního jara a podzimu – přehlídka divadelních spolků v průběhu zimních a jarních měsíců. Pravidelně do Bosonoh přijíždí divadelní spolek Tyjátr z Křižanova a ochotnický spolek z Budišova.

Přejme si, aby divadlo v Bosonohách nadále vzkvétalo a dokázalo herce semknout a povzbudit a diváky mile potěšit.