NAŠE SCÉNA

Divadlo v Bosonožské orlovně

Orlovna od svého postavení (1938) sloužila pro divadelní představení. Měla své orchestřiště, kulisárnu, propadlo, nápovědu, osvětlení, oponu a další. V posledních desetiletích se však mnohé zařízení zrušila, přestala fungovat. Proto je nyní velmi nutné divadelní zázemí zlepšovat nejen pro herce, ale i diváky.

Společnými silami a díky finanční pomoci diváků a sponzorů se postupně daří vylepšit divadelní zázemí v orlovně – v roce 2007 byla zakoupena nová opona a výkryty, v roce 2008 a 2009 proběhla rekonstrukce divadelního osvětlení a byla znovu vybudována kulisárna ve sklepě pod jevištěm, která sloužila již jejich předchůdcům. OPravili jsme také podlahu jeviště.

A co nás ještě čeká? Úprava akustiky v sále – zakoupení nových výkrytů, závěsů, akustických prvků, dovybavit osvětlení. Postupně se daří vybavovat sál ozvučením.. Všechny tyto opravy financujeme převážně z dobrovolného vstupného z divadel, z dotací a od sponzorů. Všem dárcům a příznivcům děkujeme. Veškeré toto vybavení však neslouží jen při divadlech, je k dispozici i pro ostatní akce.

Přejme si, aby divadlo v Bosonohách nadále vzkvétalo a dokázalo herce semknout, povzbudit a diváky mile potěšit.